Virgil Donati: Tworzenie rytmu

(tekst stanowi tłumaczenie podpisów pod oryginalnym zapisem nutowym Virgila Donatiego. Nuty otwierają się w nowym oknie)

Jedną z zalet rozwijania zrozumienia głębokiego poczucia rytmu jest sposobność uzyskania nowych możliwości wyrażania własnej kreatywności i podkreślenia indywidualności. Umożliwia tworzenie wspaniałego brzmienia poprzez manipulacje i modulację rytmu. Te wielowymiarowe przykłady pozwalają spojrzeć w moje myśli, gdy rozwijam pomysły w kolejnych etapach.

Podstawa w metrum 5/16

Z dodanym rytmem

Teraz wprowadzam dolne nuty, które grane są lewą nogą, a lewa ręka gra nuty, które są u góry.

Modulacja do 4/4

Mamy tutaj do czynienia z dwoma sposobami modulowania. Pierwszy to przejście z szesnastek do trioli ósemkowej oraz przejście z metrum 5/16 na 4/4. Podczas gdy lewa ręka i lewa noga znajdują się w pulsie piątkowym, gdzie nie ma odwołania do metrum 4/4, dźwięk pozostaje taki sam jak w ćwiczeniu 2. Granie ćwiczenia 3 i 4 będzie konsekwentnie określać modulację i ponownie będzie określać spostrzeżenie dla słuchających.

Skończę modulację, grając ćwierć nutowy rytm pod piątką.

Założeniem, że modulacja teraz będzie podstawą. Pozostaje wyzwanie, żeby wyłamać się lewą stroną z podstawowego rytmu i improwizować.

Podstawa: Grupy ósemek w triolach

Modulacja do szesnastek.

Modulacja do kwintoli.

W ćwiczeniu 7 hi-hat gra ćwierć nutowy puls. Następną interesującą modulacją będzie granie ósemek. Nadaje to polirytmiczny wymiar i zwiększa poziom trudności. Ponieważ 5 nie jest podzielne przez 2, należy uczyć się czuć gdzie leży 2 w stosunku do 5. W ćwiczeniu 8 pierwsza ósemka grana jest w tym samym miejscu co kwintola, druga rozdziela 3 i 4 uderzenie kwintoli (zaznaczone jest to przerywaną linią). Żeby zagrać dokładnie, musimy znaleźć najmniejszy wspólny mianownik między 2 a 5, którym w tym przypadku jest 10 (zobacz ćwiczenie 9). Akcenty w ćwiczeniu 9 odpowiadają uderzeniom w normalnej kwintoli.

Jeżeli zrozumieliście tę koncepcję, to możecie ją stosować jako wzorzec w ćwiczeniu 7.

Kwintole w ósemkowym pulsie.

powiększ (str.1)

powiększ (str.2)

powiększ (str.3)

warsztaty pochodzą z TopDrummera, wydanie: grudzień 2007/styczeń 2008