Warsztaty perkusyjne Akademii Muzycznej w Krakowie

W dniach 15-28 lipca 2012 odbędą się I Międzynarodowe Kursy Perkusyjne

Podstawy antropomotoryki i technik scenicznych w grze na instrumentach perkusyjnych organizowane
przez Katedrę Muzyki Współczesnej i Jazzu Akademii Muzycznej w Krakowie.

Koordynatorem tego projektu, odbywającego się w ramach programu LLP-Erasmus, jest Akademia Muzyczna w Krakowie.
W kursach wezmą także udział studenci z Conservatorio Statale di Musica “Cesare Pollini” z Padwy,
Conservatorio Superior de Musica “Joaquin Rodrigo” z Walencji i Hochschule für Musik z Freiburga.

Program kursów powstał w wyniku obserwacji poczynionych przez nauczycieli gry na perkusji w kilku akademiach muzycznych w Europie. Odpowiada on wzrastającej potrzebie wprowadzenia do kształcenia zawodowych muzyków nowego podejścia uwzględniającego w równym stopniu problematykę zdrowia zawodowego i świadomości własnej fizjonomii, jak i wymagania współczesnego repertuaru, do którego właściwej interpretacji konieczne jest użycie głosu i elementów ruchu scenicznego.
W ramach kursów stworzono możliwość zdobycia nowej wiedzy i umiejętności, pogłębienia świadomości
dotyczącej potrzeb europejskiego rynku pracy, poszerzenia wiedzy o współczesnym repertuarze perkusyjnym i wzmocnienia współpracy europejskiej w zakresie interdyscyplinarnego podejścia do problematyki kształcenia.

Oprócz kursów w Sali Koncertowej Akademii Muzycznej w Krakowie, w dniach 16, 23 i 27 i lipca 2012 o godz. 19.00 odbędą się również koncerty. Na wszystkie koncerty wstęp jest wolny.

poniedziałek, 16.07.2012, godz.19:00
Sala koncertowa AM , ul. św. Tomasza 43
Koncert Inauguracyjny
Akademia Muzyczna w Krakowie
Grupa perkusyjna AMADRUMS
Wiktoria Chrobak, Jacek Dwojak, Rafał Tyliba, Maciej Hałoń
Hochschule für Musik, Freiburg
Lucia Carro Veiga
Conservatorio Superior de Musica “Joaquin Rodrigo” de Valencja
Antonio Ruiz, Jose Luis Carreres

W programie: T. de May, D. Lang, P. Lansky, Y. Xenakis, V. Globokar
Kierownictwo: Jan Pilch

poniedziałek, 23.07.2012, godz. 19:00
Sala koncertowa AM, ul św.Tomasza 43
Koncert Gości
Conservatorio Superior de Musica “Joaquin Rodrigo” de Valencja
Antonio Ruiz, Jose Luis Carreres, Juan Sanleonardo, Salva Ribes, Andreu Rico
Kierownictwo: Manel Ramada
Conservatorio Statale di Musica “Cesare Pollini”, Padova
Irene Bianco, Sofia Garzotto, Arrigo Axia, Daniele Scambia, Vanni Vespani
Kierownictwo : Massimo Pastore
Hochschule für Musik, Freiburg
Jérôme Lepetit, Lusia Carro Veiga, Cesar Masano, Tomoko Ishige
Kierownictwo: Bernhard Wullf

W programie: James Tenney, Dimitri Yanov Yanovski, Bernhard Wulff, Steve Reich
Stefano Bellon, Giovanni Bonato, Edoardo Gioachin, Mayumana I. Lesnick, C. Deane
T. Arboledas

piątek, 27.07.2012, godz. 19:00
Sala koncertowa AM, ul św.Tomasza 43
Koncert Finałowy
N.A .Huber  Clash Music
A. Nishimura  Ketiak
M.Kagel  Pas de Cinque
L.Andriessen  Workers Union
E.Varese  Ionisation

Wykonawcy: połączone grupy perkusyjne studentów z Padwy, Walencji, Freiburga i Krakowa

Więcej informacji na stronie www.amuz.krakow.pl