CajonPort – poszerz brzmienie swojego Cajona

Po sukcesach wkładki do centrali KickPort, która podbija niskie częstotliwości obniżając próg brzmienia centrali, firma KickPort Incorporated przedstawiła na targach NAMM podobne rozwiązanie dla Cajonów.

CajonPort poszerza zakres częstotliwości, poprawia projekcję dźwięku oraz zwiększa selektywność i odseparowanie dźwięków basowych od uderzeń “werblowych”.

więcej informacji: www.kickport.com